Symbolen

Symbolen en hun betekenis

Wereldsymbolen

Alziendoog
Het oog staat symbool voor een hogere spirituele kracht, of God.
Het symboliseert een waakzame toezichthouder van de mensheid of het goddelijke,
het ontwaakte spirituele deel, binnen de mens zelf. 
Boeddha
Een afbeelding of figuur van Boeddha staat algemeen bekend om
het brengen van geluk en stabiliteit.
Boeddha is verlicht en oordeelvrij.
  Blad

 

Haaientanden
Dierlijke tanden symboliseren status,
kracht, macht, dapperheid en moed. 
Hamsahand
Een open hand is een universeel teken voor vrede omdat er niets in verborgen zit.

De bedoelingen zijn rein.
Ook is het het gebaar van bescherming en afweren.
 

 

 

 

 

 Hart
Het hart is het symbool van allerlei menselijke gevoelens.
Dat komt doordat bij het optreden van die gevoelens,
onder invloed van de hersenen,
onze hartslag verandert.
 Hoop, Geloof en Liefde
Het anker staat voor hoop, het kruis staat voor geloof
en het hart staat voor liefde 
 Levensboom
De drie belangrijkste systemen van de bomen: de wortels, de stam en de takken
staan parallel aan de menselijke ontwikkeling van lichaam, psyche en geest.
Het is een krachtig symbool van de groei.
Verder symboliseert de levensboom het eeuwige leven en onsterfelijkheid.
 Lotus bloem
De lotusbloem wordt heel veel gezien en gebruikt in het Hindoeïsme en Boeddhisme.
In deze culturen is het een heilige bloem die symbool staat voor zuiverheid,
puurheid, schoonheid, innerlijke groei en de verbinding met het universum.
Maan

Het ondergaan en opkomen van de maan
staat symbool voor sterven en verrijzen en/of wedergeboorte.

 

Mandala
De symboliek van de Mandala heeft veel met meditatie te maken.
Tijdens meditatie wordt de Mandala gebruikt om de aandacht op één punt te richten.
De cirkelvormige patronen in de Mandala staan symbool voor:
het universum (Kosmos) en de oneindigheid daarvan.

 

 

 

   Ohm
Ohm staat voor eeuwigheid, oneindigheid en het universum.
Het symbool wordt als oorsprong gezien voor alle gebeden en mantra’s.
De meest voorkomende verklaring voor het teken is:
dat de ‘3’ staat voor de god van de schepping
en de ‘O’ staat voor de stilte en de eenheid van god.
Ster

De ster staat in veel culturen symbool voor Goddelijke aanwezigheid.
En symbool voor licht in de duisternis, hoop.

 

*Veer
Veren worden gezien als symbool voor bescherming, spiritualiteit, liefde en waarheid.
Ook staan ze voor de mogelijkheid om je vrij te bewegen
door het leven en het element lucht.
   Vleugel
De vleugel is een mooi decoratief element.
Ze stralen allen kracht, magie en mystiek uit.
  Zon

In bijna alle oude culturen staat de zon symbool voor Goddelijke macht.
Licht dat het duister verdrijft.

 

 

 

 

 

 

Ghanese Adinkra symbolen en hun betekenis

 

Staat symbool voor wijsheid, creativiteit en complexiteit van het leven

 

  Spiders web
 

Dit symbool verwijst naar aanpassingsvermogen

 

  Crocodile
Staat symbool voor Moeder aarde

  The earth
has weight
 Staat symbool voor wijsheid en bereidwilligheid om te leren

 

   Ram’s horns
 Staat voor eeneheid in menselijke relatie

 

  Chain links
Staat symbool voor de kracht van liefde

 

 Love never loses
his way home
 Staat symbool voor Gods protectie en aanwezigheid

 

 Tree of God
 Staat symbool voor broederschap en solidariteit

 

House/compound
 Staat voor vrijheid, onafhankelijkheid, emancipatie

 

  Independence
Staat voor eenheid en samenwerking en voor vriendschap

 

  Teeth and tonge
Verwijst naar spiritualiteit en zuiverheid van de ziel

 

  The soul
Staat symbool voor wijsheid en kennis

 

  What I hear,
I keep
Staat symbool voor saamhorigheid en een goede verstandhouding
in alle mogelijke menselijke relaties
  Connected hearts
Staat voor zekerheid, veiligheid en liefde

 

  Fence
 Staat symbool voor leren uit het verleden

 

  Return and take it
Oproep tot eenheid, solidariteit, democratie en verdraagzaamheid

 

Siamese krokodillen
Staat symbool voor, ik verander of transformeer mijn leven Transformation
Staat symbool voor liefde, trouw, harmonie en vertrouwen

 

The moon
and the star
Symbool voor volharding en aanpassingsvermogen

 

Fern
Staat symbool voor geloof en vertrouwen in God

 

Growing tree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltische symbolen en hun betekenis

 


 Enkele Spiraal
De enkele spiraal is de oudste weergave van oneindigheid,

de verbinding tussen het aardse en het hemelse.

 

 Dubbele Spiraal
De dubbele spiraal gaat om balans, dag en nacht, hoofd en hart, enz.


 Triskelion
De drievoudige spiraal, de triskelion, daarbij gaat het om drievoudige cycli.
Zoals bijvoorbeeld  verleden, heden, toekomst.
Keltische Knoop
De Keltische knopen zijn waarschijnlijk bedoeld als beschermende patronen.

 

SHAMROCK

De shamrock is een Iers nationaal symbool. De shamrock is een jonge, nog witte, klaverplant met drie blaadjes. Het woord shamrock is de Engelse spelling van het Ierse woord seamróg, een verkorting van seamair óg, dat jonge klaver betekent.
De shamrock werd volgens legendes gebruikt door Sint-Patrick, de beschermheilige van Ierland …

Symboliek van de keltische shamrock gebruikt door St. Patrick:
Terwijl hij probeerde de Ieren tot christenen te bekeren, gebruikte St. Patrick de klaver om de heilige drie-eenheid uit te leggen, waarbij elk blad de Vader, Zoon en Heilige Geest vertegenwoordigde. De drie bladeren van een klaver zouden ook staan voor geloof, hoop en liefde.

Een vierde blad is waar we het geluk vandaan halen.

 

 

Symboliek India

 

Hij die ontwaakt (verlicht) is

 

 

Boeddha

Symbool voor geluk en bescherming

 

  Hamsa hand

AUM is een oud en traditioneel geluid

wat gebruikt wordt in veel Oosterse tradities zoals het Boeddhisme.Veel van de religies in de wereld geloven
dat de creatie van het universum zoals wij dat kennen,
begon met een geluid.
De klank AUM bevat de vibraties van dat geluid.
 

 AUM
De lotusbloem staat voor puurheid en zuiverheid.
De lotusbloem heeft zelfreinigend vermogen.Door haar lange bloeitijd staat de lotusbloem ook symbool voor het leven. Als ze eenmaal haar bloem heeft geopend, bloeit ze het hele jaar.Die hele cyclus vanaf het nestelen van de zaden
tot het ontpoppen van de bloem
staat ook symbool voor innerlijke groei.De lotusbloem staat na het ontpoppen in verbinding met de 4 elementen. De aarde, het water, de lucht en het vuur (de zon).
Zo ontstaat er een ultieme verbinding, eenheid en balans met de natuur.
 

 Lotusbloem
 Dit symbool stelt een wiel met 8 spaken voor.
Dharma staat voor de weg naar verlossing of verlichting.
Dit pad is voor iedereen anders.
 Dharmawiel
 De olifant symboliseert in het Boeddhisme;
geduld, liefde en goedheid.In het Hindoeisme staat de olifant symbool voor;
de kracht van de heilige wijsheid en een lang leven.
 Indiase olifant
Cirkelvormige figuren met symmetrische elementen.
Mandala betekent letterlijk: ‘magische cirkel’, of ‘magisch wiel’.Volgens oude oosterse wijsheden,
dienen ze tot inspiratie en innerlijke verrijking.
Ze maken je bewust van de oneindigheid van het bestaan
en de verbinding met alles om je heen.De Mandala is een oersymbool dat geen begin en geen einde kent.
 Mandala

 

 

 

MALA KETTINGEN

 

Een mala is een gebedsketting.
Mala’s worden al duizenden jaren gedragen en gebruikt door hindoes en boeddhisten
tijdens gebed en meditatie om mantra’s te tellen.
Een mala is een symbool van mededogen en wordt vandaag de dag door velen gedragen,
ook als modeaccessoire.

De malakettingen van CromwellCreations zijn geregen van rudraksha-zaden en half-edelstenen.
De rudraksha’s komen uit de vruchten van de Eleocarpus-boom.
Deze bomen zijn te vinden in: Maleisië, Zuidoost-Azië en in de Himalaya’s in India en Nepal.
Rudraksha’s zouden de drager rust, helderheid en richting geven.
Ook zouden ze verkoeling aan het lichaam geven
en beschermen tegen negatieve krachten en gedachten.

Mala’s worden vaak gebruikt om mantra’s te tellen tijdens de meditatie.
Een mantra is een herhalend woord of geluid om je te helpen in je concentratie tijdens de meditatie.
Om de mantra’s te tellen, leg je de mala over je middelvinger of ringvinger.
Je gebruikt de duim om de kralen door te schuiven, nadat je een mantra gereciteerd hebt.
De extra kraal bij het kwastje heet de goeroekraal.
De goeroekraal fungeert niet als gebedskraal, maar markeert het beginpunt, keerpunt en eindpunt van de mala.
De eerste kraal is altijd de kraal links naast de goeroekraal.
Het bereiken van de goeroekraal tijdens de meditatie betekent een tijd voor reflectie.

De mala kettingen en de malastyle kettingen gemaakt door CromwellCreations,
zijn gemaakt volgens een spiritueel aantal kralen: 108.
De extra kraal die de mala verankert, de goeroekraal genoemd, telt hierbij niet mee.
Deze kraal maakt het tellen van de mantra’s makkelijker tijdens meditatie
en staat symbool voor het kruinchakra.

 

 

 

EDELSTENEN/HALF-EDELSTENEN EN HUN BETEKENIS

 

Hieronder een aantal in onze Mala kettingen gebruikte half-edelsten
en hun veronderstelde werking
(volgens meerdere bronnen op het internet).

 

Malachiet is een krachtig werkende steen.
Het beschermt tegen straling, vervuiling, ongevallen en andere bronnen van negatieve energie en gevaar.
De steen brengt emotionele balans en stabiliteit en maakt weerbaarder.
Het vermindert angst en kan onderdrukte gevoelens en ervaringen naar de oppervlakte brengen.

Lapis lazuli is een steen van wijsheid, verlichting en inzicht.
Het maakt het hoofd helder en heeft een positieve werking op het geheugen,
intellectuele vaardigheden en de opname en verwerking van informatie.
De steen stimuleert zelfinzicht, harmonieuze relaties en vriendschappen en vermindert eenzaamheid.
Het maakt sociaal en meelevend, werkt kalmerend bij boosheid en irritatie
en bevordert duidelijke en eerlijke communicatie.

Agaat werkt aardend, stabiliserend en beschermend.
De steen werkt kalmerend, laat je veilig voelen en zorgt voor zowel geestelijke als emotionele rust en balans.
Door de beschermende werking is het een goede steen voor vrouwen om tijdens de zwangerschap te dragen.

 

 

 

Dierensymboliek 

 

Dolfijn

De dolfijn laat zien dat ze vrij is en geeft altijd een enorme blije indruk.
Ze maakt plezier en is graag bij familie waarmee ze graag praat.
De dolfijn vraagt je te leren praten over je gevoelens.
Zodat je leert om dichter tot jezelf te komen waaruit plezier in het leven ontstaat.

 

Duif

De duif is een vogel en een vogel geeft de spiegel van de ziel weer.
De duif vlieg en laat vrijheid en vrede voelen met al dat wat is.

Kat

Een kat laat zien hoeveel eigenschappen je hebt.
Zoveel goede maar ook zoveel minder goede.
De kat kan heel aanhankelijk zijn om maar niet te hoeven inzien dat ze iets niet mag.
Wanneer je de rug toe keert naar de kat, zal ze het toch doen.
De kat laat eigenlijk zien luister je wel goed?
Want de dingen die je soms niet wilt horen kunnen belangrijk voor je zijn.

 

Kikker

De kikker is een dier dat jou laat zien hoeveel potentie je in je hebt.
De kikker weerspiegelt door zijn kleuren de energie en seizoenen weer.
De kikker springt en zelfs heel ver.
De kikker laat zien, maak geen sprongen die te ver gaan.
Loop alles stap voor stap door, zodat je met de voeten op de grond kan blijven.
Dan is er ruimte voor doorstroming. 

 

Leeuw

De leeuw is een wild dier , de koning der dieren.
Hij heeft leiderschap, en kent zijn grenzen, deze zal hij ook zeker aangeven.
Wanneer ze te ver gaan, en dan zet hij alles op alles om zijn eer te behouden.
Daarmee is de leeuw dus trouw aan zichzelf.

 

Olifant

De olifant is een groot sterk dier dat geluidloos loopt alsof er niets op je pad is.
Toch is hij er en vaak samen met zijn familie. Dus heb vertrouwen want je bent niet alleen. Maar ga een olifant niet opjagen want dan is weet hij niet meer van ophouden.

 

Schildpad

De schildpad is een dier dat alles op zijn gemak doet.
Hij groeit heel langzaam al lijkt hij heel snel groot te worden.
Zijn ontwikkeling gaat heel erg traag.
Wanneer de schildpad in je leven komt,
vraagt hij je te kijken of je voldoende rust neemt om te kunnen groeien.

 

Uil

De uil is een nachtdier dat een goed zicht heeft.
Hij weet te wachten om zijn prooi binnen te halen, en zal op het juiste moment uit vliegen. Dat betekend wijsheid, wanneer je het geduld kan opbrengen,
voor dat wat je wilt gaan verwezenlijken.
Dan heb je de tijd je voor te bereiden op dingen die komen gaan.

 

Vis

De uitspraak “je voelen als een vis in het water”wil zeggen, dat je goed in je velletje zit.
De vis is vrij door gewoon te voelen. Voel wat je echt voelt dat brengt verrijking.

 

Vlinder

De vlinder zal pas uit zijn cocon komen wanneer hij volgroeit is.
Als de volwassenheid zich aandient zal hij uitvliegen en zich echt laten zien zoals hij is.
Als de vlinder komt in je leven, laat hij je zien, dat wat je denkt te zijn,
dat je dat niet altijd bent.
Door je daar bewust van te worden kun je uitgroeien tot iets veel mooiers. 


 

 

 

Bloemsymboliek 

 

Roos
Een roos staat symbool voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid.
De hartvormige blaadjes en blaadjes onder de roos (sub rosa)
hebben alle een betekenis in de richting van liefde en vertrouwen.
De doornen aan de roos staan symbool voor het gegeven dat
leven en liefde niet altijd over rozen gaat.
Jasmijn
De bloem jasmijn staat symbool voor puurheid en liefde.
Passie, reinheid, naaste liefde, vreugde en vriendschap
zijn allen symbolische waarden van de jasmijn.
Iris
De iris staat symbool voor mannelijkheid, wijsheid,
optimisme en vertrouwen.
Ook voor hartstochtelijk vuur en ‘vrienschap met jou betekend veel voor me’.
De iris dankt haar naam aan de Griekse godin Iris, de regenboog.
De regenboog is de verbinding tussen God en de aarde.